رشد و توسعه‌ی کسب‌و‌کار

آیا آمادگی رشد کسب‌و‌کارتان را دارید؟ *

فکر می‌کنید که به رشد نیاز دارید یا توسعه؟ *

تصور می‌کنید برای رشد و توسعه‌ی کسب‌و‌کارتان از کجا باید شروع کرد؟ *

آپارات اینستاگرام واتس آپ تلگرام جیمیل
افزایش فروش

چه روش‌هایی را برای افزایش فروش سازمان‌تان می‌شناسید؟ *

تصور می‌کنید برای افزایش فروش کسب‌و‌کارتان چقدر باید بودجه اختصاص دهید؟*

آیا به شما نیز گفته‌اند برای افزایش فروش و سهم بازار باید حتما هزینه‌های *
سنگین تبلیغاتی متحمل شوید؟

فرهنگ سازمانی و باورهای کارکنان

 آیا نگرش مدیران ارشد آماده و هم سو با فضای رشد‌و‌توسعه‌ی کسب‌و‌کارتان *
هست؟

آیا کارکنان‌تان از منظر باورمندی و انگیزشی آماده جهش هستند؟ *

چقدر مدیران میانی و عملیاتی سازمان‌تان نسبت به مسیر حرکت مجموعه و اهداف *
کسب‌و‌کارتان خوش‌بین و مطمئن هستند؟

سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی

در طول سال چگونه و به چه روش‌هایی منابع مالی مورد نیازتان را تامین می‌کنید؟ *

چقدر از ریسک‌های مالی مجموعه‌ی خویش آگاهید؟ *

آیا در زمان سرمایه‌گذاری با روش‌های پر‌ بازده و کم‌ ریسک آگاه هستید؟ *

آینده‌ی کسب‌وکارتان

چه میزان در خصوص آینده‌ی کسب‌و‌کارتان پژوهش کرده‌اید؟ *

چه سناریوهایی را برای فضای کسب‌وکارتان ممکن و محتمل می‌دانید؟ *

با شما و در

کنار شماییم ...

 

مازه مازه مازه

رشد و توسعه‌ی کسب‌وکار

بسیاری از کسب‌وکارها تا حدی بزرگ می‌شوند و پس از آن نمی‌دانند که ادامه مسیر را چگونه باید پیش بروند! گهگاه مدیران سازمانها با مفاهیم رشد و توسعه و تفاوت آنها آشنا نیستند. برخی از مدیران نمی‌دانند که در حال حاضر باید سازمان را رشد داد یا توسعه؟!

افزایش فروش و سهم بازار

موضوع جذاب و خواسته‌ی بسیاری از اهالی کسب‌وکار افزایش فروش است! اما افزایش فروش به چه روشهایی امکان پذیر است؟ چقدر آماده این باشیم که روند رو به رشد در فروش بصورت پیوسته و مداوم صورت گیرد؟ آیا در شرایط بحران اقتصادی نیز می‌توان فروش و سهم بازار را افزایش داد؟

دکتر نوید ابولیان

توانمندسازی کارکنان

آیا می‌دانید اصلی‌ترین عامل توفیق کسب‌و‌کارها هدایت درست مدیریتی و آماده بودن کارکنان آن مجموعه است! حتما شنیده‌اید شرکتها برای آموزش، ارتقا و توانمندسازی مدیران و کارکنانشان بودجه‌های قابل توجهی اختصاص می‌دهند. شما چقدر از منابع سازمان را به کارکنان‌تان اختصاص می‌دهید؟ چقدر زمان، انرژی، دانش، پول و...

جهت‌گیری سازمانی

در طول دوره عمر سازمان چگونه جهت‌گیری می‌کنید؟ آیا ارکان جهت‌ساز مجموعه‌ی خویش را می‌شناسید؟ آیا در فراز و نشیب کسب‌وکار درست جهت‌گیری می‌کنید؟ آیا می‌دانید یک درجه انحراف می‌تواند در بلند مدت خطرات فراوانی را به شما تحمیل کند؟

IMG_5600
opt1 (10)

خدماتما

 
  • مشاوره

  • آموزش

  • توانمندسازی

  • کوچینگ

۰
پروژه
۰
گوناگونی صنایع
۰
پروژه های فعال

علاقمندی، جدیتو

پشتکار

 

بسیار معتقدیم که اگر فرد یا گروهی با عشق و علاقه فراوان و تلاش و کوشش پیوسته و فراگیر و همیشه جدی به اموری بپردازد، با احتمال بالا به اهدافش خواهد رسید. مجموعه مازه در فعالیتهای خود به این ویژگیها شناخته می شود.

مازه در تصویر

آماده ای؟

شروع یک پروژه جدید

منتظر چی هستی؟

بیایید راجب کار صحبت کنیم