ب سیاری از مهارت‌های وظیفه‌ای نظیر برنامه‌ریزی، تولید، فروش، حسابداری، کنترل موجودی و… در موسسات آموزشی گوناگون کشور ارائه می‌شود. «مازه» با بررسی بیش از 50 مدرسه عالی کسب‌وکار، اقدام به طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی «مهارت محور» برای مدیران و کارکنان مجموعه‌ها کرده است. مشابه چنین دوره‌هایی، با رویکرد مدیریت کسب‌وکار، در کشورمان برگزار نشده‌است. دلیل طراحی چنین دوره‌های آموزشی، تجارب مشاوران، اساتید و متخصصین مازه بود. گروهی که در طی دو دهه از فعالیت حرفه‌ای خویش، به کرات به این نیازهای آموزشی در مدیران کشورمان، پی برده اند.

مدیران برای هدایت کسب‌وکار خویش نیاز به مهارت های گوناگون دارند

دوره های آموزشی مازه

 

ارتقای مهارت­ های مدیران ارشد

رشد و توسعه­ ی کسب­ و کار

نورومارکتینگ

هدف­ گذاری چابک و نتایج کلیدی عملکرد (OKR)

اندیشه­ ی کم­ خطا

تاب­ آوری کسب­ و کار و اقتصاد پایدار

آینده­ پژوهی و سناریو نویسی در کسب­ و کارهای ایرانی

جایگاه رسانه و کاربرد آن در کسب­ وکار

تامین سرمایه، مدیریت ریسک، بودجه­ بندی و روش­های سرمایه ­گذاری موثر در ایران

همراه با اساتید